درب ضد سرقت چیست؟

درب ضد سرقت به درب هایی گفته میشود که سارقین نتوانند با شیوه هایی از قبیل دستکاری یا تخریب قفل درب ضد سرقت وارد محل مورد نظر شوند و درب ضد سرقت مانع از ورود آنها گردد. بعلاوه درب ضد سرقت باید بر اساس استانداردهای محیطی چون سرما ، گرما و صدا طراحی و ساخته اطلاعت بیشتر دربارهدرب ضد سرقت چیست؟[…]